Nieuws

Omgevingsvergunning: geen bezwaar, geen beroep

Met een wijziging aan het Omgevingsvergunningsdecreet wenst de Vlaamse Regering de mogelijkheid om een administratief beroep in te dienen tegen een omgevingsvergunning te beperken tot diegenen die eerder reeds bezwaar hebben ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Lees meer »

Congres Vlaamse Omgevingsvergunning

Op 23 februari 2017 treedt de Vlaamse omgevingsvergunning in werking. Enkele dagen voor de start van de Vlaamse ‘permis unique’ bespreek ik de nieuwe vergunningsprocedure op het Congres Vlaamse Omgevingsvergunning van SPRYG, Real Estate Academy. Waar: Crowne Plaza Antwerpen. Wanneer: 21 februari 2017.

Lees meer »

Mijn vergunning geweigerd! Is een (administratief) beroep zinvol?

Wanneer de vergunningverlenende overheid een aanvraag weigert, kan tegen die weigeringsbeslissing doorgaans beroep ingesteld worden. In de eerste plaats kan een administratief beroep ingesteld worden bij de hogere overheid. In de tweede plaats kan een beroep ingesteld worden bij de rechter, doorgaans de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State. Is dergelijk beroep steeds zinvol?

Lees meer »

Afstandsregels en vergunningen voor bestaande bedrijven: een moeilijke verhouding

Het milieurecht legt diverse soorten inplantingsregels vast. Dergelijke inplantingsregels zijn onder meer terug te vinden in Vlarem II voor een aantal hinderlijke bedrijven (bv. agrarische bedrijven, bepaalde industriële ondernemingen, …), en ook in de regelgeving ruimtelijke ordening. Voor bestaande bedrijven gelden in beide gevallen dikwijls uitzonderingen. Die uitzonderingen zijn het voorwerp van deze bijdrage.

Lees meer »