Normen voor windturbines onwettig volgens Hof van Justitie, prompt gevalideerd door het Vlaams Parlement

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst is advocaat sedert 2005. Hij studeerde rechten en filosofie aan de KU Leuven. Gregory wordt algemeen erkend als specialist administratief recht en omgevingsrecht. Hij heeft in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd in de begeleiding van cliënten in het kader van vergunningsaanvragen, administratieve bezwaar- en beroepsprocedures, gerechtelijke procedures en onderhandelingen met de overheid.

Bij arrest van 25 juni 2020 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de sectorale normen voor windturbines, opgenomen in afdeling 5.20.6 van VLAREM II, beschouwd dienen te worden als een plan of programma in de zin van de Europese Plan-MER-richtlijn. Aan de vaststelling van deze normen door de Vlaamse Regering ging evenwel ten onrechte geen plan-MER vooraf. Het Hof van Justitie trekt daarmee, niet onverwacht, de d’Oultremont-rechtspraak in verband met de Waalse windturbinenormen door.

Het Vlaams Parlement heeft vervolgens prompt een decreet ‘tot validering van de sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines’ aangenomen. Het decreet van 17 juli 2020 valideert de sectorale normen voor het verleden en voor de toekomst voor een periode van drie jaar. De Vlaamse Regering wordt geïnstrueerd om nieuwe sectorale normen vast te stellen, ditmaal voorafgegaan door een plan-MER.

Mtr. Gregory Verhelst schreef over het arrest van het Hof van Justitie en het Validatiedecreet van 17 juli 2020 een commentaar die verschenen is in het tijdschrift STORM.

Deze bijdrage kan U hier raadplegen.

STORM_2020-2-37

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst is advocaat sedert 2005. Hij studeerde rechten en filosofie aan de KU Leuven. Gregory wordt algemeen erkend als specialist administratief recht en omgevingsrecht. Hij heeft in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd in de begeleiding van cliënten in het kader van vergunningsaanvragen, administratieve bezwaar- en beroepsprocedures, gerechtelijke procedures en onderhandelingen met de overheid.

Deel dit bericht

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook