Aanpak

Hoe we ons onderscheiden

Elke advocaat heeft zijn eigen aanpak. Verhelst Advocaten onderscheidt zich op de volgende punten van andere kantoren.

GESPECIALISEERD

Het recht wordt complexer en complexer. Dit wordt mooi geïllustreerd door de jaarlijks groeiende omvang van het Belgisch Staatsblad. Specialisatie is dus broodnodig. Daarom leggen wij ons toe op drie rechtsdomeinen binnen het bestuursrecht, met name het omgevingsrecht, het onteigeningsrecht en de overheidsaansprakelijkheid. In die domeinen hebben we de ambitie om een leidend advocatenkantoor op de Belgische markt te zijn. Zaken die buiten die domeinen vallen, laten we met plezier over aan anderen. Onze specialisatie en onze jarenlange ervaring laat ons toe om de belangen van onze cliënten optimaal te behartigen.

PRAGMATISCH

De advocaten van het kantoor hebben jarenlang ervaring opgedaan in gereputeerde zakenkantoren. Onze aanpak van de dossiers wordt daardoor gekleurd. Juridische adviezen zijn pragmatisch en zakelijk. Wij schrijven om begrepen te worden. De risico’s en de slaagkansen van procedures worden zorgvuldig afgewogen op grond van onze ervaring. Procedures zijn een middel om een doel te bereiken, geen doel op zich.

AANSPREEKBAAR

Wij werken niet in een ivoren toren. Voor al onze dossiers worden een duidelijke strategie en doelstellingen bepaald in samenspraak met de cliënt. Wij waarborgen ook een persoonlijke aanpak en een transparante communicatie. Onze advocaten zijn vlot bereikbaar.

OPLOSSINGSGERICHT

Onze aanpak is oplossingsgericht waar het kan, verbeten waar het moet. Het belang van de cliënt staat op elk ogenblik voorop. In vele gevallen is een regeling te verkiezen boven een proces. Maar waar nodig, behartigen we met de vereiste verbetenheid de belangen van de cliënt voor de rechtbank.