Team

Het Team

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst

Gregory is specialist bestuursrecht en publiek recht, met een bijzondere focus op het omgevingsrecht, onteigeningsrecht en overheidsaansprakelijkheid. In Legal 500 (editie 2020) luidt het over zijn diensten: ‘Gregory Verhelst combines an in-depth legal knowledge with excellent written and oral skills. His clear and direct communication, and solid case management, make him stand out from competitors, and enable him to earn his clients’ trust‘.

Gregory Verhelst studeerde rechten aan de KU Leuven. Na eerder gewerkt te hebben bij de advocatenkantoren Stibbe, Flamey Advocaten en CMS DeBacker, stichtte hij in 2020 Verhelst Advocaten als nichekantoor gespecialiseerd in omgevingsrecht, onteigeningen en overheidsaansprakelijkheid.

Gregory begeleidt en adviseert particulieren, ondernemingen en overheden in het kader van administratieve en gerechtelijke procedures. Hij voert met de regelmaat van de klok procedures voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de Vlaamse bestuursrechtscolleges (waaronder de Raad voor Vergunningsbetwistingen ) en de burgerlijke rechtbanken en strafrechtbanken.

Gregory publiceert binnen zijn vakdomeinen regelmatig in toonaangevende juridische tijdschriften. Hij is een veelgevraagd spreker op studiedagen.

Hij is lid van de hoofdredactie van het gespecialiseerde tijdschrift STORM (Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu). Hij is tevens lid van de van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR) en van het Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP).

Gregory pleit graag en nam in het verleden met succes deel aan verschillende pleitwedstrijden. Zo behaalde hij laureatenplaatsen op de pleitwedstrijd Ridder René Victor van de Antwerpse balie en op het Vlaams Pleitjuweel van de Orde van Vlaamse Balies.

Emile Plas studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Hij werd advocaat in 2017. Emile volgt momenteel een Master in Real Estate Management (MRE) aan de Universiteit Antwerpen.

Emile legt zich toe op het omgevingsrecht en het onteigeningsrecht. Hij heeft inmiddels ruime ervaring opgebouwd in procedures voor de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de burgerlijke rechtbanken en strafrechtbanken.

Isaura De Cleen

Isaura De Cleen

Isaura De Cleen studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens haar studies nam zij met succes met deel aan nationale en internationale pleitwedstrijden.

Isaura werd advocaat in 2017. Zij legt zich toe op het omgevingsrecht in al zijn facetten. Zij heeft inmiddels ruime ervaring opgebouwd in procedures voor de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de burgerlijke rechtbanken en strafrechtbanken.