Het Team

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst, advocaat

Gregory is specialist bestuursrecht en publiek recht, met een bijzondere focus op het omgevingsrecht, onteigeningsrecht en overheidsaansprakelijkheid. In Legal 500 (editie 2020) luidt het over zijn diensten: ‘Gregory Verhelst combines an in-depth legal knowledge with excellent written and oral skills. His clear and direct communication, and solid case management, make him stand out from competitors, and enable him to earn his clients’ trust‘.

Gregory Verhelst studeerde rechten aan de KU Leuven. Na eerder gewerkt te hebben bij de advocatenkantoren Stibbe, Flamey Advocaten en CMS DeBacker, stichtte hij in 2020 Verhelst Advocaten als nichekantoor gespecialiseerd in omgevingsrecht, onteigeningen en overheidsaansprakelijkheid.

Gregory begeleidt en adviseert particulieren, ondernemingen en overheden in het kader van administratieve en gerechtelijke procedures. Hij voert met de regelmaat van de klok procedures voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de Vlaamse bestuursrechtscolleges (waaronder de Raad voor Vergunningsbetwistingen ) en de burgerlijke rechtbanken en strafrechtbanken.

Gregory publiceert binnen zijn vakdomeinen regelmatig in toonaangevende juridische tijdschriften. Hij is een veelgevraagd spreker op studiedagen.

Hij is lid van de hoofdredactie van het gespecialiseerde tijdschrift STORM (Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu). Hij is tevens lid van de van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR) en van het Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP).

Gregory pleit graag en nam in het verleden met succes deel aan verschillende pleitwedstrijden. Zo behaalde hij laureatenplaatsen op de pleitwedstrijd Ridder René Victor van de Antwerpse balie en op het Vlaams Pleitjuweel van de Orde van Vlaamse Balies.

Evelien Bruyninckx, advocaat

Evelien Bruyninckx studeerde rechten aan de KU Leuven. Zij behaalde tevens een master na master in het notariaat aan de KU Leuven.

Evelien is sedert 2013 actief als advocaat. Zij beschikt over een uitgebreide expertise in het vastgoedrecht in de ruime zin van het woord. Bij Verhelst Advocaten legt zij zich toe op het vastgoedrecht en het stedenbouwrecht. Evelien heeft ruime ervaring met gerechtelijke procedures gevoerd voor de hoven en rechtbanken.

Bert D’hondt, advocaat

Bert D’hondt behaalde zijn rechtendiploma aan KU Leuven. Hij behaalde tevens een master na master in het notariaat aan de KU Leuven.

Bert is sedert 2019 actief als advocaat. Hij ving zijn baliestage aan in het departement bestuursrecht van NautaDutilh, en maakte in 2021 de overstap naar Verhelst Advocaten, om zich volledig toe te leggen op het omgevingsrecht.

Manou Watrin, advocaat

Manou Watrin studeerde rechten aan de UAntwerpen, waar hij in 2021 een LL.M behaalde met een major in Sustainable Development & Global Justice. Tijdens zijn studies bracht hij in het kader van het Erasmusprogramma een semester door aan de Università di Torino. Sedert juli 2022 is hij werkzaam bij Verhelst Advocaten waar hij zich bekwaamt in het omgevingsrecht.

Manou is tevens fellow van The Hunger Project, een non-profit organisatie die strijdt tegen armoede en honger in het globale zuiden.

Ward Vangrunderbeeck, advocaat

Ward Vangrunderbeeck studeerde rechten aan de KU Leuven, waar hij een master in de rechten behaalde in 2022. Vervolgens vatte hij zijn baliestage aan bij Verhelst Advocaten waar hij zich verdiept in het omgevingsrecht en het onteigeningsrecht.

Margot Dehaen, advocaat

Margot Dehaen behaalde haar rechtendiploma aan de UAntwerpen, met een specialisatie in het burgerlijk- en publiekrecht. Tijdens haar studie liep zij vrijwillig stage bij verschillende advocatenkantoren. In oktober 2023 ving Margot haar baliestage aan bij Verhelst Advocaten waar zij zich bekwaamt in het omgevingsrecht.