Strafrecht & bestuurlijke handhaving

S

Vanuit onze specialisatie hebben wij een ruime ervaring opgebouwd inzake de behartiging van de belangen van cliënten die het voorwerp zijn van strafrechtelijke of bestuurlijke vervolging wegens inbreuken op de regelgeving ruimtelijke ordening of het milieurecht. Wij staan onze cliënten bij op de hoorzittingen bij de administratie, in de procedure bij het Handhavingscollege en bij de rechtbank.

Ook voor benadeelde partijen treden wij op, bv. door het formuleren van een klacht met burgerlijke partijstelling of door het indienen van een klacht bij de inspectiediensten of een verzoek tot oplegging van bestuurlijke maatregelen.