Bodemrecht

Bodemrecht

B

Een verontreiniging van de bodem of het grondwater kan grote gevolgen met zich meebrengen. Het is dan ook zaak zo snel mogelijk gespecialiseerd juridisch advies in te winnen.

Ook los van een concreet schadegeval bevat het Bodemdecreet verplichtingen voor ondernemingen (bv. de periodieke onderzoeksplicht en de onderzoeksplicht bij stopzetting van de activiteiten) en in het kader van vastgoedtransacties (onderzoeks- en informatieplicht).

Wij staan u bij in alle aspecten van het bodemrecht: