Overheids­aansprakelijkheid

De overheid staat niet boven het recht. In onze rechtstaat is ook de overheid gehouden de schade te vergoeden die uit haar onrechtmatig optreden voortvloeit. In bepaalde gevallen kan de overheid ook aansprakelijk gesteld worden voor haar niet-foutief handelen. Het principe dat door de overheid opgelegde lasten geen aanleiding geven tot een vergoeding, brokkelt immers langzaam af. Onder meer op grond van het principe van de gelijkheid voor de burgers voor de openbare lasten wordt in de rechtspraak een compensatie toegekend aan burgers die disproportioneel getroffen worden door het optreden van de overheid.

Ook inzake overheidsaansprakelijkheid is gespecialiseerde juridische bijstand onontbeerlijk.

Wij staan u graag bij: