Milieurecht

Milieurecht

M

Het milieurecht is een bijzonder complexe en technische materie waarin weinig juristen thuis zijn. Dankzij onze specialisatie in deze materie vinden we snel onze weg in het doolhof aan regels. In deze dossiers werken we regelmatig samen met milieudeskundigen en studiebureaus die op ons beroep doen voor de juridische begeleiding van hun dossiers. We houden ons dan op de achtergrond waar het kan, en treden op de voorgrond wanneer het moet.

Wij behandelen in onze praktijk alle aspecten van het milieurecht, waaronder de algemene en sectorale milieuvoorwaarden (Vlarem-regelgeving), luchtkwaliteit, waterregelgeving, bodemverontreiniging en bodemsanering, grondverzet, natuurbehoud, soortenbescherming, geur- en geluidshinder, milieueffectenrapportage en afvalstoffenregelgeving.

Wij staan cliënten en andere advocaten bij in het kader van een due diligence bij de overname van een onderneming, en dit zowel aan de zijde van de koper (buy-side) als aan de zijde van de verkoper (sell-side).

Wij begeleiden zowel aanvragers als benadeelde partijen en bezwaarindieners in het kader van vergunningsprocedures.

Bij inbreuken op het milieurecht loeren de strafrechtelijke handhaving en de bestuurlijke handhaving dikwijls om de hoek. Wij adviseren en begeleiden cliënten in het kader van bestuurlijke handhavingsprocedures, voor het Handhavingscollege en in strafrechtelijke procedures.

Ten slotte hebben wij eveneens ervaring met milieuschadedossiers en zaken van milieuaansprakelijkheid.