Rechtsdomeinen

Om de belangen van onze cliënten optimaal te behartigen, aanvaarden wij enkel dossiers binnen onze rechtsdomeinen.

Omgevingsrecht

Belangrijker, maar ook complexer dan ooit. Wij zijn thuis in alle facetten van het omgevingsrecht.

Onteigeningen

Slechts weinigen zijn vertrouwd met deze materie. Wij begeleiden u graag door het doolhof van het onteigeningsrecht.

Overheids­aansprakelijkheid

Overheidsbeslissingen kunnen een enorme impact hebben. Aansprakelijkheidsdiscussies loeren dan al gauw om de hoek. Wij helpen u graag verder.