Wetboeken (als auteur | co-auteur | editor)

 • De Larcier Wetboeken. Deel VII Milieurecht (ed. 2018), Gent, Larcier, 2018, 1715p.
 • De Larcier Wetboeken. Deel VII Milieurecht (ed. 2019), Gent, Larcier, 2019, 1769p.
 • Themawetboek Omgevingsvergunning, met annotaties (ed. 2018), Gent, Larcier, 2018, 759p.
 • Themawetboek Milieuvergunningen, Vlarem I, II en III e.a., met annotaties (ed. 2015), Gent, Larcier, 2015, 884p.
 • Panoramacodex Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Vanden Broele, losbl.

Boeken (als auteur | co-auteur | editor)

 • G. VERHELST (ed.), Jaarboek Omgevingsrecht 2018, Gent, Larcier, 2019, 244p.
 • G. VERHELST (ed.), Jaarboek Omgevingsrecht 2017, Gent, Larcier, 2018, 324p.
 • P. FLAMEY, G. VERHELST, P.J. VERVOORT, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Parlementaire totstandkoming Wijzigingsdecreten en Procedurereglement Raad voor Vergunningsbetwistingen, Brugge, Vanden Broele, 2013, 559p.
 • P. FLAMEY, G. VERHELST, P.J. VERVOORT, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – Parlementaire Totstandkoming Reparatiedecreet, Brugge, Vanden Broele, 2010, 344p.
 • P. FLAMEY, G. VERHELST (eds.), Ruimtelijke Ordening herbekeken. Analyse van de Vlaamse Codex RO en het Decreet Grond- en Pandenbeleid, Brugge, Vanden Broele, 2010, 393p.
 • P. FLAMEY, G. VERHELST, P.J. VERVOORT, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Parlementaire Totstandkoming, Brugge, Vanden Broele, 2009, 813p.

Tijdschriftartikels (als auteur | co-auteur)

 • G. VERHELST, ‘Vlaamse windturbinenormen onwettig volgens het Hof van Justitie, maar prompt gevalideerd door het Vlaams Parlement’, STORM 2020, nr. 2.
 • G. VERHELST, E. PLAS, ‘Verkavelingsvergunningsplicht, te pas en te onpas’, STORM 2020, nr. 1.
 • G. VERHELST, ‘Vergunningverlening voor GSM-masten: volstaat het conformiteitsattest als gezondheidstoets?’, STORM 2019, nr. 3.
 • G. VERHELST, ‘Licht op groen voor sociale woningen in RUP’s’, STORM 2019, nr. 2.
 • G. VERHELST, B. VAN WEERDT, ‘De regulering van handelsvestigingen in ruimtelijke planningsinstrumenten in het licht van de Europese vrijheden en de Dienstenrichtlijn’, in G. VERHELST (ed.), Jaarboek Omgevingsrecht 2018, Gent, Larcier, 2019, 211-244.
 • G. VERHELST, B. VAN WEERDT, ‘Vlaams Handelsvestigingsdecreet. Socio-economische vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning’, Nieuw Juridisch Weekblad 2019, 2-18.
 • G. VERHELST, E. PLAS, ‘De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: stand van zaken’, in G. VERHELST (ed.), Jaarboek Omgevingsrecht 2017, Gent, Larcier, 2018, 207-257.
 • G. VERHELST, ‘Tegenspraak en gelijke behandeling in bestuurlijke (beroeps)procedures’, (noot onder RvS 14 september 2017, nr. 239.075, Engels), Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2017, 526-528.
 • G. VERHELST, ‘Vrijstelling van saneringsplicht voor historische bodemverontreiniging. Vragen staat vrij, krijgen is de kunst’, (noot onder RvS 19 november 2015, nr. 232.929, NV Reparad), Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2017, 192-195.
 • G. VERHELST, ‘Nogmaals over het verval van vergunningen: is fout bouwen hetzelfde als niet bouwen?’, (noot onder RvS 13 juni 2013, nr. 223.861, Cavens), Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2017, 130-133.
 • G. VERHELST, ‘Drie stelregels in verband met de aanvulling van de vergunningsaanvraag en cours de route’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2016, 418-423.
 • P. FLAMEY, G. VERHELST, ‘Nieuw statuut gerechtsdeurwaarder: de benoemingsprocedure, met een terugblik op de recente rechtspraak van de Raad van State’, Nieuw Juridisch Weekblad 2016, 510-529.
 • P. FLAMEY, G. VERHELST, ‘De afkalvende dwangsom- en adviesbevoegdheid van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering naar actueel stedenbouwrecht en toekomstig omgevingsrecht’, Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw 2016, 77-92.
 • G. VERHELST, ‘Vlarem-inplantingsregels en bestaande bedrijven: living apart together’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2016, 5-16.
 • G. VERHELST, ‘Complexe regelgeving voor complexe projecten? Het decreet van 25 april 2014 onder de loep’, Milieu- en Energierecht 2016, 3-48.
 • G. VERHELST, ‘De vermoedens van vergunning inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en de notariële informatieplicht’, Tijdschrift voor Notarissen 2016, 95-124.
 • G. VERHELST, “Raad voor Vergunningsbetwistingen en Milieuhandhavingscollege krijgen bestuurlijke lus 2.0”, Rechtskundig Weekblad 2015-16, 923-939.
 • G. VERHELST, ‘Onwettig advies Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid geen onoverkomelijke hindernis’, (noot onder Cass. 2 juni 2015), Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2015, 528-531.
 • G. VERHELST, ‘Eerste hulp bij administratieve voorkooprechten’, (noot onder RvS 24 juni 2010, nr. 205.680, nv Vaartkaai en RvS 5 februari 2013, nr. 222.380, bvba Schrijnwerkerij Van Rossem), Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2015, 366-371.
 • G. VERHELST, ‘RvVb zet bijkomende rem op het verkavelen van woonuitbreidingsgebied’, (noot onder RvVb nr. A/2014/0682, 7 oktober 2014, leidend ambtenaar van het departement RWO), Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2015, 288-290.
 • G. VERHELST, ‘Cassatie maakt komaf met het voortzettingsmisdrijf’, (noot onder Cass. 14 oktober 2014), Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2014, 522-523.
 • G. VERHELST, ‘De moeilijke verhouding tussen het gewoonlijk gebruik en de vermoedens van vergunning’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2014, 396-400.
 • P. FLAMEY, G. VERHELST, ‘Het voortzettingsmisdrijf, het voortgezet misdrijf en het gewoontemisdrijf inzake RO & Stedenbouw’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2014, 6-24.
 • G. VERHELST, ‘Koppige gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur krijgt de rekening gepresenteerd’, (noot onder Antwerpen 17 mei 2013 en Rb. Antwerpen, 15 mei 2012), Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2013, 530-533.
 • G. VERHELST, ‘Staken of herstellen? Een kwestie van timing’, (noot onder Vz. Gent, 24 mei 2012), Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2013, 237-239.
 • G. VERHELST, ‘Juiste rechtsbedeling en behoorlijk bestuur: geen tautologie’, (noot onder RvS BVM Vastgoedmakelaar, 10 oktober 2011, nr. 215.674), Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2012, 268-269.
 • P. FLAMEY, G. VERHELST, ‘Regularisatie na bevel tot afbraak – hoe lang nog?’, (noot onder RvS 15 maart 2011, nr. 212.037, Gemeente Nijlen), Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2012, 112-113.
 • G. VERHELST, ‘Vergunning en woning tot de grond toe afgebroken’, (noot onder Rb. Gent 26 oktober 2005), Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2012, 117-118.
 • P. FLAMEY, G. VERHELST, ‘Over de mogelijkheid van bestuurlijke regularisatie na rechterlijk bevolen herstel inzake RO & Stedenbouw’, (noot onder RvS Gemeente Nijlen, 15 maart 2011, nr. 212.037), Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent (RABG) 2011, 1403-1412.
 • P. FLAMEY, G. VERHELST, P.J. VERVOORT, ‘Handhaving’, in P. FLAMEY, G. VERHELST (eds.), Ruimtelijke Ordening herbekeken. Analyse van de Vlaamse Codex RO en het Decreet Grond- en Pandenbeleid, Brugge, Vanden Broele, 2010, 205-291.