Nieuws

Welkom Manou & Ward

Met veel genoegen verwelkomen we Manou Watrin en Ward Vangrunderbeeck als advocaten op ons kantoor. Zij versterken ons kantoor met ingang van het gerechtelijk jaar 2022-2023. Manou Watrin, advocaat Linkedin Envelope Manou Watrin studeerde rechten aan de UAntwerpen, waar hij

Lees meer »

Regeling ‘oude’ verkavelingen niet ongrondwettig

Met een wijzigingsdecreet van 8 december 2017 (de zgn. ‘Codextrein’) werd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een uitzondering voorzien op het bindend karakter van bepaalde verkavelingsvoorschriften. Voortaan zouden de voorschriften van verkavelingsvergunningen die ouder zijn dan 15 jaar op

Lees meer »

Boek Actualia Omgevingsrecht verschijnt

Bij Intersentia verschijnt het boek Actualia Omgevingsrecht, waarvan Gregory Verhelst de editor is. Het boek bundelt negen bijdragen over actuele omgevingsrechtelijke thema’s, gaande van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), over de basisrechten voor zonevreemde constructies, de vermoedens van vergunning tot

Lees meer »

Vergunning Handelsbeurs geschorst

In procedure die Verhelst Advocaten voert namens een aantal buurtbewoners, is de Raad voor Vergunningsbetwistingen zopas bij arrest van 4 maart 2021 overgegaan tot de schorsing van de omgevingsvergunning voor de uitbating van de Antwerpse Handelsbeurs. In het arrest stelt

Lees meer »

Raad van State verwerpt beroep horecasluiting

Bij arrest van 28 oktober 2020 heeft de Algemene Vergadering van de Raad van State de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid die Verhelst Advocaten namens een restaurantuitbater instelde tegen de verplichte sluiting van alle horecazaken tot 19 november

Lees meer »

Junior advocaat omgevingsrecht gezocht

Om onze groeiende praktijk te versterken, hebben op dit ogenblik een vacature openstaan voor een advocaat met maximaal drie jaar ervaring. De ideale kandidaat kan mooie studieresultaten voorleggen, en eventueel een relevante aanvullende opleiding. Wij zijn een sterk gespecialiseerd kantoor,

Lees meer »

Oude verkavelingsplannen blijven bindend

De voorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar vormen sinds de inwerkingtreding van de Codextrein van 8 december 2017 geen grond meer tot weigering van een omgevingsvergunning. Een belangrijke vraag bij deze wettelijke regeling was of de versoepeling ook gold

Lees meer »