Nieuws

Raad van State verwerpt beroep horecasluiting

Bij arrest van 28 oktober 2020 heeft de Algemene Vergadering van de Raad van State de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid die Verhelst Advocaten namens een restaurantuitbater instelde tegen de verplichte sluiting van alle horecazaken tot 19 november

Lees meer »

Junior advocaat omgevingsrecht gezocht

Om onze groeiende praktijk te versterken, hebben op dit ogenblik een vacature openstaan voor een advocaat met maximaal drie jaar ervaring. De ideale kandidaat kan mooie studieresultaten voorleggen, en eventueel een relevante aanvullende opleiding. Wij zijn een sterk gespecialiseerd kantoor,

Lees meer »

Oude verkavelingsplannen blijven bindend

De voorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar vormen sinds de inwerkingtreding van de Codextrein van 8 december 2017 geen grond meer tot weigering van een omgevingsvergunning. Een belangrijke vraag bij deze wettelijke regeling was of de versoepeling ook gold

Lees meer »

Openbaar onderzoek ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’

De Vlaamse Regering heeft op 31 maart 2017 een kaart met aanduiding van ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’ vastgesteld. Het betreft bossen die o.m. in woongebieden gelegen zijn. Voor die bossen geldt voortaan een principieel ontbossingsverbod, waardoor het moeilijker of zelfs onmogelijk wordt de terreinen te ontwikkelen. Van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017 kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij de Vlaamse overheid.

Lees meer »

Omgevingsvergunning: geen bezwaar, geen beroep

Met een wijziging aan het Omgevingsvergunningsdecreet wenst de Vlaamse Regering de mogelijkheid om een administratief beroep in te dienen tegen een omgevingsvergunning te beperken tot diegenen die eerder reeds bezwaar hebben ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Lees meer »

Congres Vlaamse Omgevingsvergunning

Op 23 februari 2017 treedt de Vlaamse omgevingsvergunning in werking. Enkele dagen voor de start van de Vlaamse ‘permis unique’ bespreek ik de nieuwe vergunningsprocedure op het Congres Vlaamse Omgevingsvergunning van SPRYG, Real Estate Academy. Waar: Crowne Plaza Antwerpen. Wanneer: 21 februari 2017.

Lees meer »

Mijn vergunning geweigerd! Is een (administratief) beroep zinvol?

Wanneer de vergunningverlenende overheid een aanvraag weigert, kan tegen die weigeringsbeslissing doorgaans beroep ingesteld worden. In de eerste plaats kan een administratief beroep ingesteld worden bij de hogere overheid. In de tweede plaats kan een beroep ingesteld worden bij de rechter, doorgaans de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State. Is dergelijk beroep steeds zinvol?

Lees meer »

Afstandsregels en vergunningen voor bestaande bedrijven: een moeilijke verhouding

Het milieurecht legt diverse soorten inplantingsregels vast. Dergelijke inplantingsregels zijn onder meer terug te vinden in Vlarem II voor een aantal hinderlijke bedrijven (bv. agrarische bedrijven, bepaalde industriële ondernemingen, …), en ook in de regelgeving ruimtelijke ordening. Voor bestaande bedrijven gelden in beide gevallen dikwijls uitzonderingen. Die uitzonderingen zijn het voorwerp van deze bijdrage.

Lees meer »