Erelonen

Kosten en erelonen

Wij beogen zo transparant mogelijk te zijn omtrent de kosten die aan onze dienstverlening verbonden zijn. Bij de start van de samenwerking wordt hierover de nodige informatie verschaft.

Behoudens andersluidende afspraak, worden onze erelonen berekend aan de hand van een uurtarief. Het tarief kan verschillen al naargelang de vereiste specialisatie, het belang van de zaak, de draagkracht van de cliënt en de spoedeisendheid van de prestaties. Waar mogelijk geven wij op voorhand een raming van de te verwachten kost van onze tussenkomst. In samenspraak met de cliënt kan voor bepaalde welomlijnde prestaties ook een vast budget afgesproken worden, zodat er geen verrassingen zijn.

De erelonen worden afgerekend met detail van de geleverde prestaties.

De algemene kantoorkosten (briefwisseling, secretariaatskosten, …) zijn inbegrepen in het ereloontarief. Daarvoor wordt dus geen afzonderlijke toeslag gehanteerd. Gerechtskosten en de kosten van externe deskundigen en partijen worden afzonderlijk aangerekend.