Milieuschade en milieuaansprakelijk­heid

Verhelst Advocaten behandelt dossiers inzake milieuschade en milieuaansprakelijkheid, zowel in hoofde van de veroorzaker van het schadegeval of de verontreiniging als in hoofde van de benadeelde partij.