Erfgoed & archeologie

E

De klassering van een onroerend goed als monument of als onderdeel van een stads- of dorpsgezicht, of de opname van een onroerend goed in de Inventaris Onroerend Erfgoed kan een belangrijke impact hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden en dus op de waarde van het eigendom.

Terzelfdertijd kan een klassering ook perspectief bieden op een versoepeld vergunningsregime voor zonevreemde monumenten, of kan de eigenaar onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidies.

Ook de archeologieregelgeving kan een belangrijke impact hebben op het verloop van een projectontwikkeling.

Wij helpen u graag verder in alle aspecten van de onroerenderfgoedregelgeving: