Nieuws

Openbaar onderzoek ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’

De Vlaamse Regering heeft op 31 maart 2017 een kaart met aanduiding van ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’ vastgesteld. Het betreft bossen die o.m. in woongebieden gelegen zijn. Voor die bossen geldt voortaan een principieel ontbossingsverbod, waardoor het moeilijker of zelfs onmogelijk wordt de terreinen te ontwikkelen. Van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017 kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij de Vlaamse overheid.

Lees meer »